DUNG MÔI SINH HỌC

Công dụng: 

- Dung môi sinh học sử dụng trong công nghiệp (ngành in, tẩy rửa dầu mỡ và nhựa đường, pha sơn,...) và trong dân dụng

- Dung môi an toàn sinh thái làm sạch bề mặt cho pin mặt trời