TỔNG QUAN


Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (KEYLAB PRT) là một trong 16 phòng thí nghiệm quốc gia được đầu tư và xây dựng theo Quyết định số 850/QĐ-TTG ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm.

 

 ĐỊA ĐIỂM


Trụ sở và Phòng thí nghiệm

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xưởng thực nghiệm

Địa chỉ: km 10.5, Quốc lộ 32, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng thực nghiệm liên kết

Địa chỉ: thôn Nho Lâm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên


 BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc: GS.TS. Vũ Thị Thu Hà

Phó Giám đốcTS. Nguyễn Thị Thu Trang

 

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


Chức năng

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tham gia đào tạo cán bộ KHCN thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ; giám định các kết quả phân tích, thí nghiệm, kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan;
 • Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ về lĩnh vực lọc, hóa dầu và lĩnh vực liên quan, có uy tín trên thế giới;
 • Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hoá, góp phần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ lọc, hóa dầu và các lĩnh vực liên quan trong nước;
 • Hình thành được tập thể cán bộ khoa học và công nghệ mạnh, đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia ở trình độ quốc tế.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính nền tảng, tính đi trước, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan;
 • Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao; tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan.

 

 LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG

 • Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lọc, hóa dầu và các công nghệ liên quan, bao gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao; nghiên cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam; triển khai các đề tài nghiên cứu cấp thiết, ngắn hạn theo yêu cầu đột xuất, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước;  
 • Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tổ chức và tham gia Hội thảo, Hội nghị, trao đổi chuyên môn trong và ngoài nước;
 • Thực hiện các dịch vụ KH&CN: xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin; xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và giám định các công trình KH&CN trong lĩnh vực công nghệ lọc, hóa dầu và các lĩnh vực có liên quan; tư vấn, lập báo cáo tiền khả thi và khả thi, đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ lọc, hóa dầu và các lĩnh vực liên quan;
 • Công bố, quảng bá và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hoạt động của Phòng thí nghiệm;
 • Sản xuất – kinh doanh các loại phụ tùng, thiết bị và thiết bị đồng bộ trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển của Phòng thí nghiệm.


 CƠ CẤU TỔ CHỨC


Các phòng chuyên m
ôn, gồm 
05 phòng nghiên cứu và 02 Xưởng thực nghiệm, cụ thể:

 • Phòng Công nghệ Lọc dầu và Lọc dầu sinh học; 
 • Phòng Xúc tác và Vật liệu mới; 
 • Phòng Công nghệ Nhũ tương và Ứng dụng; 
 • Phòng Công nghệ Hóa dầu và Tổng hợp hóa học;
 • Phòng Phân tích;
 • Xưởng triển khai thử nghiệm công nghệ;
 • Xưởng liên kết triển khai sản xuất thử nghiệm.

Đơn vị quản lý nghiệp vụ:

 • Phòng Quản lý tổng hợp