THÀNH TỰU


 NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

 
  • KEYLAB PRT đã chủ trì thực hiện thành công hàng trăm nhiệm vụ KHCN các cấp. Đặc biệt, năm 2017, KEYLAB PRT đã trúng thầu Tiểu dự án FIRTS: « Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng mới vì sự phát triển bền vững », thuộc khuôn khổ Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ”, do Ngân hàng Thế giới và Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ cho các Tổ chức KH&CN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Đến tháng 6/2019, Hội đồng khoa học cấp quốc gia, nghiệm thu Tiểu dự án đã đánh giá KEYLAB PRT đã hoàn thành xuất sắc tiểu dự án. Các kết quả triển khai công nghệ từ các nhiệm vụ KHCN mà KEYLAB PRT đã thực hiện, cũng như kết quả của Tiểu dự án FIRST đều được đưa vào áp dụng hiệu quả trên thực tiễn;
  • Đã công bố trên 30 công trình trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín và công bố trên 170 công trình trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia có uy tín và; Đã xuất bản 3 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo;
  • Tham gia đào tạo/gửi đi đào tạo 26 Tiến sĩ/nghiên cứu sinh và 11 Thạc sĩ/học viên cao học;
  • Có 5 Bằng độc quyền sáng chế và 20 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam; 4 Bằng độc quyền sáng chế, được cấp Cơ quan sáng chế Châu Âu, Cơ quan sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Brazil. 

Với những thành tựu đã đạt được, các cá nhân và tập thể PTNTĐ đã nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu và phần thưởng xứng đáng:

  • Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 năm 2021;
  • Vinh danh Top 5 Ngôi sao Sáng chế IPSTAR năm 2021;
  • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Giải thưởng Kovalevskaia năm 2011;Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015;
  • 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2011, giai đoạn 2011- 2013 và năm 2020;
  • Cùng hàng chục bằng khen của các Bộ, ngành.