Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Đỗ Mạnh Hùng


Ngày 12/4/2017 Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết – Hóa lý, mã số 62.44.01.19 cho NCS Đỗ Mạnh Hùng với đề tài luận án:

“Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở ống Nano TiO2 làm điện cực điện phân nước tạo hydro sử dụng ánh sáng khả kiến”Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm và GS. TS. Vũ Thị Thu Hà, luận án đã có những đóng góp và giá trị mới:

Đã khảo sát một cách hệ thống phương pháp anot hóa để chế tạo TNTA và đã xác định được điều kiện làm việc thích hợp: dung dịch điện phân Glyxerin chứa 0,5% NH4F với 5% H2O,nhiệt độ thường, điện áp làm việc 40V, thời gian điện phân 8 giờ, nhiệt độ xử lý mẫu dưới dòng Argon là 450oC, thời gian 3h. TNTA thu được có cấu trúc mảng ống đồng đều, chiều dài ống khoảng 3 µm, đường kính ống khoảng 130 nm; với thành phần pha là anata.

Đã tổng hợp thành công tổ hợp Pt/rGO/TNTs bằng phương pháp thủy nhiệt. Các kết quả đặc trung tính chất của tổ hợp này cho thấy rõ vai trò của Pt và rGO trong việc làm giảm khả năng tái tổ hợp của cặp electron/lỗ trống quang sinh làm tăng hiệuquả quang xúc tác củaTNTs.

Đã đánh giá hoạt tính quang hóa của điện cực phủ xúc tác trong phản ứng quang phân hủy MB cho thấy điện cực phủ xúc tác Pt/rGO/TNTs có hoạt tính quang hóa cao. Kết quả này đã mở ra hướng ứng dụng điện cực phủ xúc tác Pt/rGO/TNTs trong phản ứng quang điện phân nước sinh hydro.

Đã nghiên cứu một cách hệ thống phương pháp chế tạo điện cực biến tính với CdS/TNTA và đã xác định được: sau 20 vòng ngâm tẩm, điện cực CdS/TNTA-20có hiệu quả quang hóa tốt nhất.

Đã khảo sát và đánh giá độ bền của điện cực CdS/TNTA-20 chế tạo được trong quá trình quang điện phân. Kết quả đánh giá cho thấy, trong dung dịch điện ly chứa ion S2-, điện cực làm việc ổn định và bền hơn so với trong dung dịch điện ly truyền thống KOH.Hoạt tính quang xúc tác trong phản ứng quang điện phân cho thấy,thể tích khí hydro sinh ra đạt 1,5 ml/giờ/cm2, cao gấp 5,6 lần so với điện cực TNTA.

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Lễ bảo vệ luận án được tiến hành theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và cơ sở đào tạo là Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của đại diện Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam, tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Đỗ Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ luận án cấp Viện.