Các quy trình công nghệ do Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu nghiên cứu và phát triển đều đã được đăng ký và cấp bằng bảo hộ một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2021, Phòng được Hiệp hội Sáng chế Việt Nam vinh danh Top 5 Ngôi sao sáng chế IPSTAR cho đơn vị có nhiều bằng sáng chế giai đoạn 2016 – 2021.

Đến nay, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu đã được cấp 30 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, trong đó có 5 bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi nước ngoài và 25 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

TT

Tên văn bằng


Số hiệu văn bằng

Nơi cấp

Thời gian

1


Process of producing basic biosolvents using heterogeneous catalysts and obtained basic biosolvents by this process

Patent No. US 10,822,572 B2

 

Mỹ

2020

2


Method for obtaining biosolvent compositions by esterification and resulting biosolvent compositions

EP 2542520 B1

Châu Âu

2018

3


Processo de síntese de uma composição

BR 112012022330-5

Brazil

2018

4


Method for obtaining biosolvent compositions by esterification and resulting biosolvent compositions

US Patent No. US 9,255,218 B2

Mỹ

2016

5


Bằng Sáng chế Quốc tế

Method for obtaining biosolvent compositions by esterification and resulting biosolvent compositions

WO 2011/107712 A1

 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ quốc tế

2011

6


Phương pháp sản xuất quặng apatit dạng viên từ apatit vụn và quặng apatit dạng viên thu được bằng phương pháp này

Bằng độc quyền Sáng chế số 29905

 

Việt Nam

2021

7

Phương pháp sản xuất phân lân từ phế thải rắn chứa phospho


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2732

Việt Nam

2021

 


Phương pháp tinh chế lutein thu được từ quá trình xà phòng hóa cao chiết (oleoresin) hoa cúc vạn thọ (Tageles erecta L.)

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2730

Việt Nam

2021

8


Quy trình sản xuất hệ dung môi sinh học gốc sử dụng chất xúc tác dị thể và hệ dung môi sinh học gốc thu được bằng quy trình này

Bằng độc quyền Sáng chế số 26789

 

Việt Nam

2020

9

Mực in nhũ tương và phương pháp sản xuất mực in này


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 2324

Việt Nam

2020

10


Phương pháp sản xuất chất xúc tác cacbon sulfonat hóa dạng rắn có độ bền cao từ bèo lục bình

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2314

Việt Nam

2020

11


Phương pháp sản xuất phân bón lỏng đa dinh dưỡng từ các phế thải của quá trình sản xuất phân bón

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 2075

Việt Nam

2019

12


Phụ gia hỗn hợp dùng cho nhiên liệu, phương pháp sản xuất và phương pháp pha phụ gia hỗn hợp này vào nhiên liệu

Bằng độc quyền Sáng chế 20902

Việt Nam

2019

13


Phương pháp sản xuất kem dùng ngoài da từ cây thồm lồm (Polygonum chinensis L.) có tác dụng kháng virut herpes và kem dung ngoài da thu được từ phương pháp này

Bằng độc quyền GPHI 1961

 

Việt Nam

2018

14


Phương pháp sản xuất dung dịch phân bón nano đa dinh dưỡng từ tro trấu và dung dịch phân bón thu được theo phương pháp này

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1900

 

Việt Nam

2018

15


Quy trình xử lý khí thải chứa hydrosunfua và các hợp chất của lưu huỳnh với hàm lượng cao ở nhiệt độ môi trường|

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1861

Việt Nam

2018

16


Phương pháp thu nhận hợp chất Geraniin có hoạt tính hạ huyết áp và chống tiểu đường và các sản phẩm hữu ích từ nguyên liệu vỏ quả chôm chôm (Nephelium lappaceum L.)

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1816

 

Việt Nam

2018

17


Phương pháp tẩy màu dung dịch kiềm aluminat trong quy trình bayer để sản xuất nhôm hydroxyt có độ trắng được cải thiện

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1960

Việt Nam

2018

18


Hệ thiết bị và quy trình sản xuất liên tục metyl este của axit béo sử dụng xúc tác chất lỏng ion

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1728

Việt Nam

2018

 

19


Phương pháp sản xuất chất xúc tác decarboxyl hóa và chất xúc tác cracking-decarboxyl hóa, quy trình sản xuất nhiên liệu từ mỡ động, thực vật thải và axit béo phế thải sử dụng các chất xúc tác này

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1814

 

Việt Nam

2018

20

Quy trình phân lập tagitinin C từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia)


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1813

Việt Nam

2018

21


Phương pháp sản xuất hệ phụ gia chứa oxit kim loại dùng cho nhiên liệu

Bằng độc quyền Sáng chế số 19780

Việt Nam

2018

22

Phương pháp điều chế hỗn hợp chứa dung môi sinh học bằng cách este hóa


Phó Bằng độc quyền Sáng chế số 19390

Việt Nam

2018

23


Phương pháp sản xuất chất xúc tác có hoạt tính cao từ phế thải rắn phù hợp để cracking nhiệt phân các sản phẩm cao su phế thải và phương pháp xử lý cao su phế thải sử dụng chất xúc tác này

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1579

 

Việt Nam

2017

24


Phương pháp điều chế cao chiết từ lá cúc quỳ (Tithonia Diversifolia (Hemsley) A. Gray) có hoạt tính chống ung thư

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1489

Việt Nam

2017

25


Phương pháp sản xuất chất xúc tác chứa bạch kim phân tán trên tổ hợp graphen vài lớp và graphit tróc nở (Pt/FLG-G) dùng cho pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp metanol

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1530

 

Việt Nam

2017

26

Phương pháp sản xuất liên tục biodiezen từ axít béo phế thải


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1548

Việt Nam

2017

27


Phương pháp chế tạo kẽm oxit có hoạt tính hấp thu lưu huỳnh cao

 

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 1354

Việt Nam

2016

28

Phương pháp điều chế nhôm oxit hoạt tính


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1353

Việt Nam

2016

29


Phương pháp tinh chế glyxerin từ glyxerin thô thu được từ quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học biodiesel

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 1312

Việt Nam

2015

30

Phương pháp tinh chế Rutin thô thành Rutin tinh khiết


Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1094

Việt Nam

2013