DỊCH VỤ PHÂN TÍCH - GIÁM ĐỊNH

Với phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ cán bộ kỹ thuật tay nghề cao, Keylab PRT đã thực hiện nhiều hợp đồng phân tích mẫu, phục vụ khách hàng tại Việt Nam.

Nhiều phương pháp phân tích/đánh giá nội bộ có tính chuyên ngành cao, phục vụ các lĩnh vực chuyên sâu, được xây dựng trên nền tảng các phương pháp hiện đại trên thế giời, đã được đưa vào áp dụng thành công, gồm:

- Phân tích vết kim loại Au, Pd, Pt, P, Si, S, Ti, Hg, As, B, Bi, Ga, In, Li, Sr, Tl, Sb, Be, Se, V;

- Xác định hàm lượng các nguyên tố C, S, O, H, N;

- Đánh giá hoạt tính xúc tác acid-base bằng hệ thiết bị phản ứng pha lỏng áp suất thường dạng mẻ, thiết bị pha lỏng cao áp dạng mẻ, thiết bị pha lỏng cao áp dạng dòng liên tục, thiết bị pha lỏng dạng mẻ kiểu giỏ xúc tác cố định (thiết bị kiểu Robinson);

- Xác định hàm lượng các hợp chất hữu cơ bằng HPLC;

- Xác định giá trị Kauri-Butanol của dung môi

- Đánh giá khả năng phân hủy sinh học

- Xác định hàm lượng nước

- Xác định kích thước vật liệu nano

- Xác định số lớp graphen

- Đánh giá hoạt tính điện hóa của xúc tác điện hóa

- Đo công suất của pin nhiên liệu

Ngoài ra, Keylab PRT còn thực hiện các dịch vụ:

- Tư vấn, lắp đặt, vận hành và đánh giá thiết bị trong phòng thí nghiệm;

- Thực hiện dịch vụ phân tích trong khuôn khổ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.